Kelloseppäkoulun hakuaika 4.2.-15.3.2019


Kelloseppä- ja mikromekaanikko-koulutukset ovat kello-ja mikromekaniikanalan osaamisaloja Taideteollisuusalan perustutkinnossa.

Kelloseppäkoulu ei ole mukana yhteishaussa, vaan hakeminen tapahtuu suoraan Kelloseppäkoulun omalla hakulomakkeella. Järjestämme lisäksi kaksipäiväiset pääsykokeet, joiden pohjalta opiskelijavalinta tapahtuu. Mikäli hakijan äidinkieli on jokin muu kuin suomi, järjestämme tarvittaessa kielikokeen ennen varsinaista pääsykoetta.

Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen täyttämiseen  tarvitaan Acrobat Reader-ohjelma, jonka voit ladata maksutta käyttöösi osoitteesta http://get.adobe.com/fi/reader/). Tulosta se ja lähetä allekirjoitettuna
pohjakoulutusliitteiden kanssa osoitteeseen:
Kelloseppäkoulu
Vanha maantie 11
02650 Espoo
Kuoreen teksti: Hakemus KelloseppäkouluunPääsykoe

Kaikki hakijat (mukaan luettuna kielikokeen hyväksytysti läpäisseet hakijat) kutsutaan kaksipäiväisiin pääsykokeisiin, jotka järjestetään 15.-16.4.2019. Pääsykokeet ovat maksulliset ja ne muodostuvat Psykologitiimi Päämäärä Oy:n suorittamasta psykologisesta soveltuvuuskokeesta, haastatteluista sekä kätevyyskokeista. Pääsykokeisiin ei voi varsinaisesti valmistautua, koska niillä pyritään mittaamaan henkilön soveltuvuutta alalle. Kevään 2019 haun tulokset julkistetaan myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana koulun internetsivuilla, mikäli hakija on antanut luvan nimen julkistamiseen. Valinnasta ilmoitetaan myös kirjeitse kaikille opiskelijoiksi valituille hakijoille. Mahdollisista peruutuspaikoista ilmoitetaan seuraavana varasijalla olevalle välittömästi paikan vapautuessa. Valitun opiskelijan on vahvistettava opiskelupaikan vastaanottaminen myöhemmin ilmoittamaamme ajankohtaan mennessä.

Pääsykokeessa osoitetun soveltuvuuden perusteella valitaan 30 uutta opiskelijaa, joista 15 opiskelijaa kelloseppä- ja 15 mikromekaanikko-koulutukseen. Ensisijainen hakutoive ilmoitetaan haastattelussa.
Koulu ei voi järjestää opiskeluaikaista asuntoa. Asuntoa voi hakea esimerkiksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä
(www.hoas.fi). Koulu ei peri lukukausimaksua. Käyttämistään oppimateriaaleista, raaka-aineista ja käsityökaluista opiskelijat joutuvat maksamaan noin 1700 - 2000 euroa kolmen vuoden aikana. Opintotukea voi hakea Kelalta (www.kela.fi).

Lisätietoja saa Kelloseppäkoulun kansliasta,
puhelin 09-4355 770
tai sähköpostilla: kanslia (at) kelloseppakoulu.fi


Erikoismyyjäkursseille haetaan lähettämällä kurssin oma hakulomake Kelloseppäkouluun >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 etusivulle

kello- ja mikromekaniikanalan osaamisala

erikoismyyjäkurssi

koulutukseen hakeutuminen

tietoja kelloseppäkoulusta

asiakastyöt

kelloseppäkoulun uutisia

yhteystiedot