Kelloseppäkoulu perustettiin vuonna 1944 Lahteen. Suomen Kelloseppäliitto sai sodan vielä kestäessä käyttöönsä Lahden sähkölaitoksen tilat, jotka kunnostettiin kouluksi. Vuonna 1952 liitto perusti Kellosepäntaidon Edistämissäätiön, jonka perustehtäväksi määriteltiin Kelloseppäkoulun ylläpitäminen.

Lahdessa koulu toimi aina vuoteen 1959, jolloin Kellosepäntaidon Edistämissäätiö hankki tontin Tapiolasta. Uuden sijoituspaikan etuna pidettiin mm. teknisten erikoisalojen opettajien saatavuutta ja pääkaupunkiseudun markkina-alueen läheisyyttä.

Valtionavun turvin säätiö rakennutti Tapiolaan koulu- ja asuntolarakennukset. Koulu toimi 1970-luvulle saakka sisäoppilaitoksena. Vuonna 1979 asuntolassa asuminen tehtiin vapaaehtoiseksi ja vuonna 1997 asuntolasta luovuttiin asuntolasta.

Koulun tilat jäivät auttamattoman ahtaiksi mikromekaanikko- ja erikoismyyjäkoulutusten alettua ja oppilasmäärän kasvettua yli kaksinkertaiseksi. 1950-luvun rakennukset alkoivat olla myös talotekniikaltaan siinä määrin heikossa kunnossa, että työskentelystä tuli varsin hankalaa. Uusien koulutilojen saamiseksi käytiin neuvotteluja monien eri tahojen kanssa ja eri vaihtoja kartoitettiin eri puolilta pääkaupunkiseutua.

Kelloseppäkoulun kannalta loistavaan lopputulokseen päästiin yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Syksyllä 2007 Kelloseppäkoulu aloitti toimintansa Espoon kaupungin omistamassa, saneeratussa entisessä pääkirjastossa Vanhan maantien varressa.


Koulusta on sen olemassaolon aikana on valmistunut kaikkiaan yli 850 kelloseppää ja noin 100 mikromekaanikkoa. He ovat sijoittuneet alan liikkeisiin tai pajoihin kelloja korjaaviksi kellosepiksi, kello- ja jalometallialalle erilaisiin vähittäiskaupan tehtäviin, modernin teknologian tuotekehittely- ja valmistustehtäviin ja muihin rinnakkasalojen vaativiin tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Yrittäjyys on alalle tyypillistä ja yli puolet alalle jääneistä kellosepistä on perustanut jossain elämänsä vaiheessa kelloliikkeen.

Vaatimattomasta, sodan aikaisissa niukoissa oloissa aloittaneesta oppilaitoksesta on vuosien mittaan kehittynyt aktiivinen, kansainvälinen ja arvostettu oppilaitos, jonka koulutustehtävä on laajentunut käsittämään kelloseppien peruskoulutuksen lisäksi myös mikromekaanikkojen koulutuksen ja alan kaupalliset erikoiskurssit. Korkeatasoiseen koulutukseen perustuu myös suomalaisten kelloseppien hyvä maine ulkomailla.

Get Adobe Flash player

Kelloseppäkoulun läksiäiset Lahdesta 1959 (mykkäelokuva)

 

  

 

 

 

 etusivulle

koulutusohjelmat

kurssit

koulutukseen hakeutuminen

tietoja kelloseppäkoulusta

asiakastyöt

kelloseppäkoulun uutisia

yhteystiedot

 
Valokuvat vuosilta 1949 -1950.