Kelloalan koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut kelloseppä on erikoistunut suurta tarkkuutta vaativien kellojen, mittareiden ja vastaavien tarkkuuslaitteiden korjauksiin sekä niihin liittyvien osien valmistamiseen. Hän osaa valmistaa työkaluja ja käyttää kelloalan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.


Kelloseppä on kelloalan huippuammattilainen, joka pystyy korjaamaan eri tyyppisiä kelloja sekä valmistamaan niihin sadasosamillimetrin tarkkoja osia myös käsityönä, perinteisin menetelmin ja työkaluin.

Kello- ja mikromekaniikan perustyöt, kellon huolto ja korjaaminen sekä kellon osien valmistaminen ja viimeistely kuuluvat pakollisina osina kellosepän tutkintoon. Valinnaisia osia on useita, aina vanhojen kellojen korjaamisesta jalometallitöihin ja tuotekehitykseen asti. Vallinnaiset osat ovat yhteisiä kelloalan ja mikromekaniikan alan opiskelijoille.

Kellosepän tutkinto tähtää kellojen korjaus- ja myyntitehtäviin vähittäis- tai tukkukaupan palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Monet valmistuneet sijoittuvat kuitenkin myös tarkkaa kädentaitoa vaativien rinnakkaisalojen palvelukseen.


Suomalaisten kelloseppien on ollut helppo saada työtä ulkomailta. Mm. Sveitsissä, Englannissa ja Yhdysvalloissa työskenteleekin useita suomalaisia kelloseppiä.

   


 

 

 etusivulle

kello- ja mikromekaniikanalan osaamisala

- kelloalan opetuksesta

- mikromekaniikan opetuksesta

kurssit

koulutukseen hakeutuminen

tietoja kelloseppäkoulusta

asiakastyöt

kelloseppäkoulun uutisia

yhteystiedot

 

Opiskelu Kelloseppäkoulussa on hyvin käytännönläheistä. Koulussa opitaan itse tekemällä. Opetuksessa painottuvat silmän ja käden koordinaation kehittäminen, kädentaidot sekä ongelmanratkaisutaidot. Päästäkseen ammatissa vaadittavaan harjaantumistasoon opiskelijan on tehtävä satoja työtunteja suurta huolellisuutta ja puhtautta vaativaa työtä.