Kelloseppäkoulu on perustettu vuonna 1944. Koulu toimi Lahdessa aina vuoteen 1959, jolloin Kellosepäntaidon Edistämissäätiö hankki Tapiolasta tontin ja valtionavun turvin rakensi sille koulu- ja asuntolarakennukset. Koulu toimi 70-luvulle saakka sisäoppilaitoksena. Vuonna 1979 asuntolassa asuminen tehtiin vapaaehtoiseksi ja vuonna 1997 luovuttiin asuntolasta kokonaan.

Tapiolan koulun tilat jäivät auttamattoman ahtaiksi mikromekaanikko- ja erikoismyyjäkoulutusten alettua 1990-luvun lopulla ja oppilasmäärän kasvettua yli kaksinkertaiseksi.

Syksyllä 2007 Kelloseppäkoulu aloitti toimintansa Espoon kaupungin omistamassa entisessä pääkirjastossa Leppävaarassa. Vuonna 1972 valmistuneen kirjastorakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen, jotka ovat tulleet tunnetuiksi mm. Temppeliaukion kirkon suunnittelijoina. Ennen Kelloseppäkoulun muuttoa rakennus saneerattiin koulun tarpeita vastaavaksi.

Nykyisissä, ajanmukaisissa tiloissaan pieni oppilaitos jatkaa toimintaansa elinvoimaisempana kuin koskaan. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös kampuksen muut oppilaitokset, Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulut.

Lue lisää koulun historiasta >


Kelloseppäkoulu on ollut esillä monilla kellomaailman internet-sivustoilla.

Seuraavan artikkelin on kirjoittanut entinen Ranskan Suomen suurlähettiläs, kellojen harrastaja, Jean-Jacques Subrenat.

The Finnish School of Watchmaking

Kesäkuussa 2009 Worldtempus.com -sivuilla julkaistiin artikkeli suomalaisista kellosepistä ja Kelloseppäkoulusta. Kirjoittajana Fabrice Eschmann/BIPH.etusivulle

koulutusohjelmat

erikoismyyjäkurssi

koulutukseen hakeutuminen

tietoja kelloseppäkoulusta

asiakastyöt

kelloseppäkoulun uutisia

yhteystiedot

 Kelloseppäkoulu on yksityinen ammattioppilaitos, jonka ylläpitäjänä on Kellosepäntaidon Edistämissäätiö. Koulun toimintaa valvoo Opetushallitus ja koulu kattaa menonsa valtionosuudella. Kelloseppäkoulu sijaitsee Espoon Leppävaarassa. Kelloseppäkoulu toimii aktiivisessa yhteistyössä eurooppalaisten kelloseppiä kouluttavien oppilaitosten kanssa. Vuosien varrella oppilaitoksessa on toteutettu koulujen välistä opiskelijavaihtoa niin pohjoismaisten kuin keski-eurooppalaistenkin koulujen kanssa. Kelloseppäkoulu kuuluu koulujen Open Schools of Watchmaking-verkostoon, joka kokoontuu joka toinen vuosi eri jäsenkoulujen järjestämiin kokouksiin.

Viime vuosina Kelloseppäkoulu on tehnyt yhteistyötä alan arvostettujen tehtaiden kanssa siten, että opiskelijat ovat voineet suorittaa ohjattuja työharjoittelujaksoja ulkomailla. Koululla on sopimus mm. Audemars Piguet et Renaud Papi:n tehtaan kanssa säännöllisistä harjoittelu-jaksoista.

Kelloseppäkoulun edustajat osallistuvat vuosittain alan merkittävimmille messuille Baselissa tai kutsumessuille Genevessä. Näillä messuilla on tärkeä merkitys hyvien yhteistyökontaktien luomisessa koulun ja yritysten välillä.