Kelloseppäkoulun koronatiedote 7.5.2020

Hyvät opiskelijat ja Kelloseppäkoulun henkilökunta!

Koronavirustilanne on saatu mittavilla, valtakunnallisilla rajoitustoimilla niin hyvin hallintaan, että hallitus on päätynyt yhteiskunnan asteittaiseen, hallittuun avaamiseen. Kiitos onnistumisesta kuuluu kaikille suomalaisille, jotka ovat noudattaneet annettuja ohjeita!

Suomen hallitus on linjannut, että varhais- ja perusopetuksessa palataan lähiopetukseen 14.5. alkaen. Hallitus on kuitenkin myös linjannut, että etätyöskentelyä tulee jatkaa kaikkialla muualla, missä se on suinkin mahdollista. Lisäksi kaikissa kontakteissa on edelleen huomioitava tiukasti riittävät etäisyydet ja kiinnitettävä erityishuomiota hygieniatoimiin, ensisijaisesti tiheään käsien pesuun ja pintojen puhtaanapitoon. On huomattava, että tautia ei ole voitettu, vaan se on edelleen vakava uhka terveydellemme. Jokaisen on osaltaan vaikutettava siihen, ettei tauti ryöpsähdä uudelleen valloilleen.

Kellosepäntaidon Edistämissäätiö on päättänyt Kelloseppäkoulun osalta jatkaa etätyöskentelyä ja etäopetusta 29.5.2020 asti. Perusteluina on nähty niin Suomen hallituksen suositus kuin opiskelijoiden keski-ikä, henkilökunnan ikärakenne ja riskiryhmien suojeleminen. Toisaalta jo aiemmin on päätetty, että lähiopetusta paikataan syksyllä 2020 lisätunneilla. Säätiö on nähnyt niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan terveyden turvaamisen ensisijaisena tavoitteena päätöstä tehdessään. Näin ollen lähiopetukseen ei palata enää kuluvan kevään aikana. Kelloseppäkoulun johto kiittää kaikkia opiskelijoita ja henkilökuntaa siitä venymisestä, johon etäopetuksen järjestäminen on kaikkia velvoittanut!

Säätiön päätöksellä, tänä aikana on kuitenkin mahdollista toteuttaa edelleen välttämättömiä näyttöjä oppilaitoksen tiloissa. Tällöin näytöt tulee toteuttaa pienissä, muutaman hengen ryhmissä. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että etäisyydet ja muut tarpeelliset hygieniaseikat pystytään toteuttamaan turvallisesti ja viranomaisten ohjeita noudattaen.

Opintonsa päättävien opiskelijoiden tulee sopia oman opettajansa kanssa työvälineidensä noutamisesta koululta opettajan ilmoittamana ajankohtana. Päättävien opiskelijoiden tulee vastata sähköpostiinsa tulevaan, koulun rahoitukseen vaikuttavaan koulutuksen ARVO-arviointikyselyyn heti sen vastaanotettuaan. Seuraa siis sähköpostiasi!

Päättötodistukset ja muut todistukset toimitetaan postitse ja tautitilanteen helpotuttua, syksyllä pyritään järjestämään tutkinnon suorittaneille yhteinen päättäjäistilaisuus Kelloseppäkoululla. Ilmoitamme tästä erikseen.

Opetus alkaa Kelloseppäkoulussa syksyllä normaaliin aikaan, ellei Suomen hallitus anna muuta ohjeistusta lähiopetuksen osalta.

Tiedostamme, että kevään etäjakson aikana on jäänyt paljon oppimatta varsinaista kädentaitoa. Tästä syystä on päätetty, että alkusyksyllä, tutkintoon johtavassa koulutuksessa, työpäivät tulevat olemaan aiempia lukujärjestyksen mukaisia päiviä pidempiä 2. ja 3. luokkien opiskelijoille. Tällöin voidaan korvata kevään aikana pois jäänyttä ammattityön lähiopetusta. Näin ollen suosittelemme, etteivät opiskelijat sopisi alkusyksylle muita töitä ennen klo 16, jotta lisätunnit voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti ja tuloksekkaasti.

Ymmärrämme, että tämä poikkeuksellinen koronatilanne on aiheuttanut kaikille runsaasti pettymyksiä, vaivaa ja ahdistusta. Moni asia tuntuu jopa kohtuuttoman epäreilulta juuri omalla kohdalla. Ajatuksilla on kuitenkin valtava voima mielen hallinnassa. Oloa voi helpottaa, kun yrittää tietoisesti ajatella, että olemme kaikki samassa tilanteessa ja kaikkein tärkeintä on kuitenkin toistemme terveyden suojeleminen. Keskeistä on yrittää nähdä myös elämän iloiset asiat ja nauttia niistä. On uskottava, että elämä palaa jälleen uomiinsa.

Sinun on tärkeää muistaa, että me Kelloseppäkoulun henkilökunta ja kaikki tukipalveluissa toimivat olemme täällä sinua varten, joten otathan tarvittaessa yhteyttä! Opettaja on toimittanut sähköpostitse tukipalveluiden yhteystiedot ja ne löytyvät myös opiskelijan oppaasta.

Viimeistään tässä tilanteessa huomaa, miten tärkeää on yhteisöön kuuluminen, ihmisten kanssa kasvokkain juttelu, yhdessä vitseille nauraminen ja pelkästään se käsin kosketeltava Kelloseppäkoulun ilmapiiri iholla. Sitä meillä kaikilla on ikävä! Viisas ystäväni muistuttaa minua aina käden olalle laittamalla: ”Tiina, asioilla on tapana järjestyä!” Tämän viestin haluan teillekin välittää, sillä niin se vaan on!

Ystävällisin terveisin,

Tiina Parikka, rehtori