Kelloseppäkoulun koronatiedote

Kelloseppäkoulu on suljettu viranomaisten ohjeiden mukaisesti 18.3.-13.5.2020 välisenä aikana.

 

Kelloseppäkoulussa opetus ja ohjaus järjestetään tänä aikana
mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. 

Opiskelijat saavat yksilölliset ohjeet opettajiltaan ja voivat olla yhteydessä opettajaan puhelimitse ja sähköisten viestimien avulla.
Opiskelijoita kehotetaan seuraamaan myös tiedotteita Kelloseppäkoulun Facebook-sivulla.

Koulutussopimusjaksot järjestetään normaalisti, ellei työpaikka ilmoita peruvansa jaksoa. Oppilaitoksen antama työpaikalla tapahtuva oppimisen ohjaus toteutetaan etänä.

Viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti tulee välttää mahdollisimman paljon henkilökontakteja, jotta voidaan suojella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia taudin leviämiseltä ja turvata siten terveydenhuollon kantokyky.

Sairastuminen
Jos sairastut flunssan kaltaisiin oireisiin, sinun tulee noudattaa viranomaisten ja paikallisten terveydenhuollon antamia ohjeita. Ohjeet löytyvät internetistä.

Kevätjuhla
Päättäjäisjuhla joudutaan perumaan, koska hallituksen kokoontumisrajoitukset ovat voimassa toukokuun loppuun saakka.

Pääsykoe
Pääsykoe siirretään edelleen aiemmin ilmoitetusta 4.-5.6. päivistä eteenpäin, koska on ilmeistä, että vielä kesäkuun alussakaan ei ole syytä järjestää niin isoa kokoontumista ilmeisen tartuntavaaran takia. Ilmoitamme uuden ajankohdan mahdollisimman pian. Hakijoille toimitetaan lisätietoa sähköpostitse.

Asiakastyöt
Poikkeustilanteesta johtuen on mahdollista, etteivät kaikki asiakastyöt valmistu kevään aikana. Valmiiden töiden nouto 13.5.2020 asti vain sopimuksen mukaan.

Asiakkaita pyydetään seuraamaan tiedotteitamme mahdollista muista toimintamme rajoituksista.