Taideteollisuusalan perustutkinto
Kello- ja mikromekaniikanalan osaamisala
Tutkintonimikkeet: kelloseppä ja mikromekaanikko

Vuosittain valitaan yhteensä 30 uutta opiskelijaa. Hakijat ilmoittavat haastattelun yhteydessä ensisijaisen hakutoiveensa. Ammatissa vaadittavan osaamisen saavuttaminen kestää noin kolme vuotta (180 osp).

Kelloseppäkoulutus tähtää korjaus- ja myyntitehtäviin vähittäis- tai tukkukaupan palveluksessa tai alan itsenäisenä yrittäjänä. Noin kolmasosa koulusta valmistuneista kellosepistä toimii myös teknisillä rinnakkaisaloilla.

Mikromekaanikon koulutus on kehitetty kelloseppäkoulutuksen pohjalta yhdessä tarkkuusteollisuuden kanssa, joka tarvitsee entistä enemmän korkeaa käsityötaitoa, mekaniikkaa ja elektroniikkaa hallitsevia ammattilaisia niin suunnittelu- kuin valmistustehtäviin.

Kellosepän tai mikromekaanikon koulutuksen suorittaneiden vahvuutena tarkkuusteollisuuden tehtävissä on puhdas työskentely pieniä käsityökaluja apuna käyttäen sekä kyky arvioida työn laatua sen edetessä.

Perinteisen kellosepäntyön vaatima mekanismien ja niiden toimintaperiaatteiden ymmärtäminen antaa mikromekaanikoille mahdollisuuden osallistua uusien tuotteiden suunnitteluryhmiin. Mekanismien erikoistuntijoina he pystyvät jo suunnitteluvaiheessa arvioimaan, toimiiko suunniteltu tuote odotetulla tavalla sekä valmistamaan prototyyppejä. Kun kelloseppien perinteiseen tietotaitoon lisätään elektroniikan ja erilaisten liitostekniikoiden tuntemus sekä ongelmanratkaisu- ja tiimityöskentelytaidot, ovat työntekijän hallinnassa ne keskeiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan suunnittelu-, kokoonpano- ja huoltotehtävissä elektroniikka- ja muussa tarkkuusteollisuudessa.

Kellosepän ja mikromekaanikon koulutuksen suorittaminen vaatii opiskelijalta pitkäjännitteisyyttä ja kokonaisvaltaista paneutumista opintoihin. Noin kaksi kolmasosaa opinnoista on käytännön työtä ja yksi kolmasosa ammattiin liittyvää teoriaa ja yleisaineita. Kouluaikaan sisältyy myös useita viikkoja harjoittelua alan yrityksissä. Päästäkseen vaadittavaan harjaantumistasoon, on opiskelijan tehtävä satoja työtunteja suurta huolellisuutta ja puhtautta vaativaa työtä. Tästä syystä Kelloseppäkoulussa opiskeleva ei voi samanaikaisesti olla jatkuvasti työssä.

haekelloalamikromekaniikka

Lukukausimaksua ei Kelloseppäkoulussa ole, sen sijaan opiskelijat joutuvat maksamaan noin 1700 - 1800 euroa työkaluista ja koko kouluaikanaan käyttämistään raaka-aineista. Jokaisena koulupäivänä opiskelijat saavat ilmaisen aterian. Opiskeluaikaista asuntoa voi kysyä esimerkiksi HOAS:lta.

Jatko-opinnot

Kelloseppäkoulusta valmistuneet voivat hakeutua jatko-opintoihin Sveitsissä sijaitsevaan WOSTEP-instituuttiin. Instituutti on Sveitsin kelloteollisuuden ylläpitämä ja se järjestää vuosittain kelloalan erikoiskursseja. Kursseja on eri tasoisia, ensimmäisen suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa seuraavalla. Monet suomalaiset kellosepät ovat opiskelleet WOSTEP-instituutissa.

 


 etusivulle

kello- ja mikromekaniikanalan osaamisala

erikoismyyjäkurssi

koulutukseen hakeutuminen

tietoja kelloseppäkoulusta

asiakastyöt

kelloseppäkoulun uutisia

yhteystiedot