Tietoa mikro-
mekaanikoksi opiskelusta

Mikromekaanikko on tarkkuuskäsityön taitaja, jonka ammattitaito perustuu mekaniikan ja elektroniikan tuntemukseen. Hän kykenee valmistamaan prototyyppejä sekä pieniä sarjoja yritysten tuotekehitystehtävissä.

Mikromekaanikko perehtyy koulutuksensa aikana erilaisiin mekaanisiin kelloihin, jotka ovat tarkkoja ja vaativia teknisiä laitteita.

Kellojen huolto- ja korjaustöissä hän saavuttaa osien käsittelyn, kokoonpanon ja voitelun edellyttämät taidot. Hän omaksuu myös tarkkuuslaitteiden puhtauskriteerit ja oppii testauksen sekä työn laadun jatkuvan arvioinnin.

Mikromekaanikon koulutusohjelma on kehitetty yhdessä tarkkuusteollisuuden kanssa. Mikromekaanikkojen kolmivuotiseen koulutukseen sisältyy useita työssäoppimisjaksoja alan yrityksissä. Viimeisenä opiskeluvuonna mikromekaanikot tekevät itsenäisen, vastaavan opettajan ohjaaman opinnäytetyön.

Kelloseppäkoulusta valmistuneita mikromekaanikkoja toimii mitä erilaisimmilla aloilla. Mm. konepajat, innovatiiviset pienteollisuusyritykset, optisen alan yritykset, instrumenttiteknologian ja lääketieteellisten alojen yritykset sekä suomalaiset ja kansainväliset tutkimuslaitokset ovat työllistäneet heitä.

Tietoa kellosepäksi
opiskelusta >

Miten haen Kelloseppäkouluun >

akuun