Mikromekaniikan koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut mikromekaanikko on erikoistunut tarkkuusteollisuuden tuotekehitystyöryhmissä työskentelyyn, prototyyppien tai pienten sarjojen valmistamiseen ja muiden käsityönä valmistettavien yksittäiskappaleiden valmistamiseen. Hän osaa valmistaa työkaluja ja käyttää mikromekaniikan alan työvälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Mekaanisen laitteen huolto ja korjaus sekä sellaisen valmistaminen kuuluvat pakollisena osana mikromekaanikon tutkintoon. Samoin kello- ja mikromekaniikan perustyöt sekä elektroniikkatyöt. Valinnaisia tutkinnon osia on useita, aina jalometallitöistä tietokoneavusteiseen piirtämiseen, mallinnukseen ja työstämiseen (CAD/CAM). Vallinnaiset osat ovat yhteisiä kelloalan ja mikromekaniikan alan opiskelijoille.

Kellot edustavat huipputarkkoja mekaanisia laiteita, joiden avulla opitaan puhdas työskentely ja pienten osien käsittely.
Siksi kellot ovat tärkessä roolissa myös Kelloseppäkoulun mikromekaanikkolinjan opetussuunnitelmassa.

 

 

Esimerkiksi luonnonsuojelu ja energian säästö johtavat kaikkialla maailmassa siihen, että koneet ja laitteet pyritään tekemään mahdollisimman pieniksi. Mitä pienempään laitekokoon mennään, sitä enemmän tarvitaan henkilöitä, jotka pystyvät näitä laitteita huoltamaan. Usein myös prototyyppien ja pienten valmistussarjojen osissa koneelliseen valmistukseen ei kannata ryhtyä, vaan valmistus tehdään käsin.

 etusivulle

kello- ja mikromekaniikanalan osaamisala

- kelloalan opetuksesta

- mikromekaniikan opetuksesta

kurssit

koulutukseen hakeutuminen

tietoja kelloseppäkoulusta

asiakastyöt

kelloseppäkoulun uutisia

yhteystiedot

 

Elektroniikka- ja muun tarkkuusteollisuuden kasvun myötä on tarkkaan työhön pystyvien työntekijöiden tarve kasvanut näillä teollisuuden aloilla. Vastauksena kasvavaan tarpeeseen Kelloseppäkoulu ryhtyi kouluttamaan mikromekaanikkoja vuonna 1997. Koulutuksessa yhdistyvät kellosepän kädentaito ja elektroniikan tuntemus.

 


Mikromekaanikkolinja on käynnistymisestään lähtien herättänyt suurta kiinnostusta paitsi Suomessa myös muualla maailmassa.