Mikä on Kelloseppäkoulu?

Kelloseppäkoulu on yksityinen ammattioppilaitos, jonka ylläpitäjänä on Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr. Koulun toimintaa valvoo Opetushallitus.

Kelloseppäkoulu sijaitsee Espoon Leppävaarassa. Koulu toimii aktiivisessa yhteistyössä eurooppalaisten kelloseppiä kouluttavien oppilaitosten kanssa. Kelloseppäkoulu kuuluu koulujen Open Schools of Watchmaking-verkostoon.

Kelloseppäkoulu tekee yhteistyötä myös alan arvostettujen tehtaiden kanssa niin, että opiskelijat voivat suorittaa ohjattuja työharjoittelujaksoja ulkomailla. Suomalaisella kellosepäntaidolla on maailmalla vahva maine ja perinne.

Kelloseppäkoulu on yksi harvoista, edelleen toimivista ammattikunnan ja alan yritysten perustamista opinahjoista. Moderni yhteistyö yritysten kanssa on ollut luontainen osa koulun toimintaa jo sen perustamisesta alkaen.


Opiskelua Kelloseppäkoulussa vuonna 1948. 

Kelloseppäkoulu perustettiin vuonna 1944. Kelloseppien koulutuksesta tuli kolmivuotinen vuonna 1946. Koulu toimi Lahdessa aina vuoteen 1959. Kun Kellosepäntaidon Edistämissäätiö hankki Tapiolasta tontin ja valtionavun turvin rakensi sille koulu- ja asuntolarakennukset, Kelloseppäkoulu muutti Espooseen. Koulu oli 70-luvulle saakka sisäoppilaitos. Vuonna 1979 asuntolassa asuminen tehtiin vapaaehtoiseksi ja vuonna 1997 luovuttiin asuntolasta kokonaan.

Kello- ja jalometallialan myyjäkurssien järjestäminen aloitettiin vuonna 1995 ja kolmivuotinen mikromekaanikkojen koulutus aloitettiin kelloseppien koulutuksen rinnalla vuonna 1997. Tapiolan koulun tilat jäivät silloin auttamattoman ahtaiksi oppilasmäärän kasvettua yli kaksinkertaiseksi.

Sisääntuloaula Leppävaaran koulurakennuksessa.

Syksyllä 2007 Kelloseppäkoulu muutti Espoon kaupungin omistamaan rakennukseen Leppävaaraan, entisen pääkirjaston tiloihin. Vuonna 1972 valmistuneen kirjastorakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen, jotka ovat tulleet tunnetuiksi mm. Temppeliaukion kirkon suunnittelijoina. Ennen Kelloseppäkoulun muuttoa rakennus saneerattiin koulun tarpeita vastaavaksi. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös kampuksen muut oppilaitokset, Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulut.

Monien tämän päivän ja tulevaisuuden innovaatioiden toteutuksessa tarvitaan tarkkuustyötä, joka vaatii ajan kanssa hioutuneita kädentaitoja. Sekä kellosepät että mikromekaanikot ovat tämän päivän korkean mekaniikan, high mechin, ammattilaisia. Kelloseppäkoulussa tuetaan vahvan ammatti-identiteetin syntymistä vastuun ja vapauden tasapainoisessa ilmapiirissä.

Lisää opiskelusta Kelloseppäkoulussa sekä viime vuosina valmistuneiden kelloseppien ja mikromekaanikkojen haastatteluja Kelloseppäkoulun verkkolehdessä, LUUPISSA!

Testamenttilahjoitus on lahja suomalaiselle osaamiselle. Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr tarkoituksena on kellosepäntaidon ja –ammatin tukeminen ja kehittäminen Suomessa. Tämän tukemiseksi voit tehdä valitsemasi suuruisen testamenttilahjoituksen. Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja!

takaisin alkuun