Hae opiskelemaan

Kelloseppäkouluun haetaan opiskelemaan kellosepäksi tai mikromekaanikoksi jatkuvassa haussa Opintopolku.fi sivustolla. Järjestämme kaksipäiväiset valintakokeet, joiden pohjalta opiskelijavalinta tapahtuu.
Hakuajan päätyttyä hakukelpoisuuden täyttäville hakijoille lähetetään kutsu valintakokeisiin. Valintakokeisiin ilmoittautumisen jälkeen lähetämme hakijakohtaiset aikataulut ja Kelloseppäkoulun ja psykologien
valmistavat tehtävät tehtäväksi ennen pääsykokeita. Mikäli hakijan äidinkieli
on jokin muu kuin suomi, YKI 3 tai B1-tasoinen testitulos vaaditaan. Hakemukseen vaaditaan liitteeksi pohjakoulutustodistus (peruskoulu/lukio) ja mahdolliset tutkintotodistukset ammatillisista tai korkeakouluopinnoista.

Lisätietoja: Eija Karppinen, +94355770, eija.karppinen(at)kelloseppakoulu.fi

Valintakoe

Kaikki hakijat, joilla on vaadittava pohjakoulutus, kutsutaan kaksipäiväisiin valintakokeisiin hakuajan päätyttyä. Valintakokeen toteutustapa ja pituus riippuu hakijamäärästä. Valintakokeen osa-alueet voivat ajoittua kolmen päivän ajalle. Valintakokeet pidetään 15.-17.4.2024 ja  ovat maksuttomat ja ne muodostuvat psykologisesta soveltuvuuskokeesta (sis. haastattelut) sekä kätevyyskokeista. Valintakokeisiin ei voi varsinaisesti valmistautua. Niillä pyritään mittaamaan henkilön soveltuvuutta alalle. Valintakokeessa osoitetun soveltuvuuden perusteella valitaan 30 uutta opiskelijaa, joista 15 opiskelijaa kelloseppä- ja 15 mikromekaanikkokoulutukseen. Ensisijainen hakutoive ilmoitetaan haastattelussa.

Valinnasta ilmoittaminen

Opiskelijavalinnat ilmoitetaan tällä sivulla mikäli hakija on antanut luvan nimen julkistamiseen. Valinnasta ilmoitetaan myös sähköpostitse kaikille opiskelijoiksi valituille hakijoille. Mahdollisista peruutuspaikoista ilmoitetaan seuraavana varasijalla olevalle välittömästi paikan vapautuessa. Valitun opiskelijan on vahvistettava opiskelupaikan vastaanottaminen sähköpostissa mainittuun päivämäärään mennessä.

Haku syksyllä 2024 alkaviin opintoihin alkaa 1.12.2023 klo 12.00 ja päättyy perjantaina 22.3.2024 klo 12.00.

Tervetuloa tutustumaan Kelloseppäkouluun lauantaina 13.1.2024 klo 10-14!

Linkin hakulomakkeeseen löydät tältä sivulta, kun haku on käynnissä.

Kellosepän opinnot

Kelloseppä on erikoistunut suurta tarkkuutta vaativien kellojen, mittareiden ja vastaavien tarkkuuslaitteiden korjauksiin sekä niihin liittyvien osien valmistamiseen. Hän osaa valmistaa työkaluja ja käyttää kelloalan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Kelloseppä on kelloalan huippuammattilainen, joka pystyy korjaamaan eri tyyppisiä kelloja sekä valmistamaan niihin sadasosamillimetrin tarkkoja osia myös käsityönä, perinteisin menetelmin ja työkaluin.

Kellon huolto ja korjaaminen sekä kellon osien valmistaminen ja viimeistely ovat pakollisia osia kelloseppäopinnoissa. Valinnaisia osia on useita, vanhojen kellojen korjaamisesta jalometallitöihin ja tuotekehitykseen asti. Vallinnaiset osat ovat yhteisiä kelloalan ja mikromekaniikan alan opiskelijoille. Kellosepäksi valmistunut on pätevä kellojen korjaus- ja myyntitehtäviin vähittäis- tai tukkukaupan palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Monet valmistuneet sijoittuvat kuitenkin myös tarkkuustyön taitoja edellyttävien rinnakkaisalojen palvelukseen.

Mikromekaanikon opinnot

Mikromekaanikko on tarkkuuskäsityön taitaja, jonka ammattitaito perustuu mekaniikan ja elektroniikan tuntemukseen. Hän kykenee valmistamaan prototyyppejä sekä pieniä sarjoja yritysten tuotekehitystehtävissä.

Mikromekaanikko perehtyy koulutuksensa aikana erilaisiin mekaanisiin kelloihin, jotka ovat tarkkoja ja vaativia teknisiä laitteita. Kellojen huolto- ja korjaustöissä hän saavuttaa osien käsittelyn, kokoonpanon ja voitelun edellyttämät taidot. Hän omaksuu myös tarkkuuslaitteiden puhtauskriteerit ja oppii testauksen sekä työn laadun jatkuvan arvioinnin.

Mikromekaanikon koulutusohjelma on kehitetty yhdessä tarkkuusteollisuuden kanssa. Mikromekaanikkojen kolmivuotiseen koulutukseen sisältyy useita työssäoppimisjaksoja alan yrityksissä. Viimeisenä opiskeluvuonna mikromekaanikot tekevät itsenäisen, vastaavan opettajan ohjaaman opinnäytetyön.

Kelloseppäkoulusta valmistuneita mikromekaanikkoja toimii mitä erilaisimmilla aloilla. Mm. avaruusteknologiayritykset, konepajat, innovatiiviset pienteollisuusyritykset, optisen alan yritykset, instrumenttiteknologian ja lääketieteellisten alojen yritykset sekä suomalaiset ja kansainväliset tutkimuslaitokset ovat työllistäneet heitä.

Videoita opinnoista

Kelloseppäkoulun opiskelijat kertovat opinnoistaan ja kokemuksistaan alalla työskentelystä.

Iida Lanki

Kelloseppäopiskelija

Mistä kellosepän opinnot koostuu? Kelloseppäkoulun opiskelija Iida kertoo kellosepän opinnoista ja työkokemuksistaan alalla.

Rene Valta

Kelloseppäopiskelija

Kelloseppäkoulun opiskelija Rene kertoo lisää opinnoista ja kelloseppien työllistymismahdollisuuksista.

Julli Huikkonen & Eetu Kolppanen

Mikromekaanikko-opiskelijat

Mitä eroa on kellosepällä ja mikromekaanikolla? Kelloseppäkoulun opiskelijat kertovat mikromekaanikkojen ja kelloseppien opinnoista.

Miksi hakea kelloseppäkouluun?

Laadukasta opetusta

Osaavat ja kannustavat opettajat.

Vuosien kokemus

Kellosepän perinteisten kädentaitojen koulutusta jo vuodesta 1944.

Yhteisöllisyys

Lämmin ja tiivis yhteishenki.

koulun osoite

Vanha maantie 11, 02650 Espoo, Suomi