Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus Kelloseppäkoulussa

Kelloseppäkoulussa voi opiskella oppisopimuksella joko

 • Taideteollisuusalan perustutkinnon, jalometallialan osaamisala, artesaani (kello- ja korualan myyjä)
  • koko tutkinto
  • tutkinnon osan
 • Toisen tutkintonimikkeen
  • kellosepästä mikromekaanikoksi
  • mikromekaanikosta kellosepäksi

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan oppisopimustyöpaikan. Jos työskentelet jo alalla, sovi ensin oman työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Myös yrittäjänä toimiva voi opiskella oppisopimuksella, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät.

 

Oppisopimuskoulutuksessa teoriaopinnot yhdistyvät käytännön työtehtäviin. Tukena ovat työpaikkaohjaajat ja opettajat. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään Kelloseppäkoulussa järjestettävällä lähi- ja/tai etäopetuksella.

 • oppisopimusopiskelija työskentelee alan yrityksessä
  • työsuhde on voimassa koko oppisopimuksen ajan
  • oppisopimuksen ajalta maksetaan TES:n mukaista palkkaa
  • viikkotyöaika on vähintään 25 h/vko
 • osaaminen hankitaan pääasiassa työpaikalla työskennellen
 • osaamista täydennetään HOKS:n mukaisesti oppilaitoksessa

Oppisopimuskoulutuksen suorittaneella on oikeus hakea jatko-opiskelemaan ammattikorkeakouluun, yliopistoon tai ammatilliseen lisäkoulutukseen.

Oppisopimuksen osapuolet

Oppisopimus solmitaan opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen välille. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan:

 • osaamistavoite
 • aikataulu
 • työpaikalla opiskeltavat asiat/kokonaisuudet
 • oppilaitoksessa opiskeltavat asiat/kokonaisuudet
 • näytöt

Opiskelijan velvollisuudet

 • osallistuu HOKS:n laadintaan
 • noudattaa työsopimuksen mukaisia työaikoja, työturvallisuusmääräyksiä sekä muita ohjeistuksia
 • suorittaa annetut tehtävät ja huolehtii opintojen etenemisestä

Työnantajan velvollisuudet

 • osallistuu HOKS:n laadintaan
 • mahdollistaa opiskelijan ammattitaidon hankkimisen HOKS:n mukaisissa työtehtävissä (vähintään 25 viikkotuntia)
 • järjestää ohjauksen ja nimeää työpaikkaohjaajan ja muut oppimista ohjaavat henkilöt, joilla on valmiudet ja resurssit ohjaustehtävän hoitamiseen
 • esittää työpaikan edustajan näytön arvioijaksi
 • mahdollistaa opiskelijalle osaamisen hankkimisen muissa oppimisympäristöissä kuten oppilaitoksessa

Oppilaitoksen velvollisuudet

 • osallistuu HOKS:n laadintaan
 • varmistaa suunnitelman e-perusteidenmukaisuuden
 • seuraa opintojen etenemistä
 • vastaanottaa näytöt yhdessä työnantajan edustajan kanssa
 • antaa todistuksen suoritetusta tutkinnon osasta tai koko tutkinnosta

Oppisopimuksen soveltuvuus yrittäjälle

Yrittäjä voi opiskella oppisopimuskoulutuksella omassa yrityksessä, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • yrittäjällä on y-tunnus (oy, tmi, ky, ay tai itsenäinen yrittäjä osuuskunnassa)
 • yel- tai myel- vakuutettu
 • yrityksessä tarkoituksenmukainen työympäristö sekä tarpeelliset työvälineet
 • vähintään 25 h/vko työtä tehtävissä, joilla koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan
 • yrittäjän tulee löytää itselleen työpaikkaohjaaja eli mentori
Lisätietoja yrittäjän oppisopimusopiskelusta: oppisopimus.fi/yrittajalle
 
Opiskelun sisältö
 

Opiskelu tapahtuu pääasiassa työpaikalla. Tutkinnon osa-alueet arvioidaan näyttöjen perusteella joko työpaikalla tai koululla. Jokaiseen osa-alueeseen sisältyy lukumateriaaleja ja tehtäviä sekä mahdollisia lähipäiviä. Toteutustapa ja aikataulu sovitaan HOKS-keskustelussa.

Artesaani (kello- ja korualan myyjä) oppisopimussisältö löytyy täältä.

Toisen osaamisalan (mikromekaanikko/kelloseppä) oppisopimussisältö löytyy täältä.

Opiskelun viikkotyöaika ja kesto

Työaika on minimissään 25 tuntia viikossa. Lähiopiskelua on 1–4 päivää kuukaudessa.

Opiskelun suunniteltu kesto riippuu suoritettavasta opintokokonaisuudesta:

 • tutkintoon johtavassa koulutuksessa 2–3 vuotta
 • tutkinnon osassa tai toinen osaamisala 0,5–1,5 vuotta

Opiskelun kustannukset

Opetus on maksuton, mutta opetusmateriaaleista voi aiheutua kustannuksia.

 

Kuka voi hakeutua oppisopimuskoulutukseen?

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että hakijalla on koulutukseen soveltuva työpaikka. Työsuhteen tulee olla voimassa koko koulutuksen ajan. Yrittäjä voi hakea oppisopimuskoulutukseen kun edellä mainitut ehdot täyttyvät. 

Miksi hakeutua oppisopimuskoulutukseen?

Oppisopimuskoulutukseen kannattaa hakeutua, jos haluat kehittää ammatillista osaamista sekä suorittaa toisen asteen perustutkinnon tai tutkinnon osan/osia työn ohella. Opiskelijalle maksetaan oppisopimuksella opiskelun ajan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Miten hakeutua oppisopimuskoulutukseen?

Aloitamme koulutuksen 2 kertaa vuodessa, mutta voit lähettää hakemuksesi oppisopimuskoulutukseen milloin tahansa. Artesaaniopintoihin haetaan täyttämällä hakulomake opintopolussa.Toisen tutkintonimikkeen osalta, ota yhteys apulaisrehtori Simo Ylitaloon.

Haastattelemme hakijat henkilökohtaisesti ja keskustelemme myös työnantajan kanssa. Tämän jälkeen teemme henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja sovimme toteutusaikataulun sekä allekirjoitamme sopimuksen oppisopimuksesta.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta antavat

Kelloseppä/mikromekaanikko:                          Kello- ja korualan myyjä
Apulaisrehtori                                                       Kurssivastaava/opettaja:
Simo Ylitalo                                                           Leena Auvinen
050-5222488                                                         040-9052684
simo.ylitalo@kelloseppakoulu.fi                        leena.auvinen@kelloseppakoulu.fi